Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2021.g
Odluka o planu nabavki za 2020.godinu
Plan javnih nabavki za 2020.godinu
Izmjena Plana javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki 2018
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2015.godinu
Plan javnih nabavki za 2015.godinu