Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 12.03.2013.

Podjela premija zdravstvenog osiguranja za bora?ku populaciju

Pripadnicima bora?ke populacije i ?lanovima njihovih porodica na podru?ju op?ine Teo?ak, od 13.marta 2013.godine vrit ?e se podjela markica premija zdravstvenog osiguranja za 2013.godinu.

Sluba za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove op?ine Teo?ak obavjetava porodice ehida, ratnih vojnih invalida i nezaposlene demobilisane borce da od 13.marta mogu preuzeti svoje markice u vremenu od 9:00 do 15:00 sati.

Sve dodatne informacije, vezane za realizaciju ovog prava, korisnici mogu dobiti u prostorijama Slube za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove op?ine Teo?ak ili na telefon 035 756 112.