Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 04.10.2019.

JAVNI OGLAS

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da podnesu prijavu za učešće na Javni oglas za privremeno
zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa „KIOSK“
Javna površina bit će dodijeljena na privremeno korištenje samo za namjenu utvrđene ovim Javnim oglasom na period od 1 (jedne) godine.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu Općina Teočak, Centar bb, 75 414 Teočak ili na
protokol općine Teočak ( šalter broj 5) sa naznakom „NE OTVARAJ“ – Ponuda za dodjelu javne površine putem licitacije.
Ponude dostaviti najkasnije do 11.10.2019.godine do 11,00 sati.

Javni poziv zainteresovani kandidati mogu preuzeti ovdje!