Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 19.03.2018.

Oglas za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Teočak

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Teočak
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-611/18
Teočak: 13.03.2018.godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i Odluke o utvrđivanju kriterija i provođenja procedure za imenovanje Predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Teočak („Službeni bilten Općine Teočak“,broj:2/12 i 2/17), Općinski načelnik Općine Teočak, objavljuje:

OGLAS
za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „ Dom zdravlja“ Teočak


I Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju:
 Član Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Teočak (predstavnik osnivača),

Integralni tekst Oglasa možete možete preuzeti ovdje!

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije BiH".

Općinski načelnik, Tajib Muminović