Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 30.04.2013.

Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak

Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak, na dionici od Doma zdravlja prema Omerovi?ima, u duini od 500 metara, po?ela je prole godine, ali su radovi, zbog isteka gra?evinske sezone, prekinuti.

Ovih dana, sa dolaskom ljepeg vremena radovi su intezivirani, tako da je pomenuta saobra?ajnica modernizovana, odnosno proirena je sa pet na est metara i asfaltirana. Tako?e, ura?ena je i pjea?ka staza.

Izradu projektne dokumentacije finansirala je Op?ina Teo?ak, dok je sredstva za izvo?enje radova od 200.000 KM obezbijedila Direkcija cesta Tuzlanskog kantona.Ugovor je potpisan za cijeli putni pravac Dom zdravlja - Omerovi?i, a nakon zavretka radova koji su u toku nastavit ?e se proirenje i modernizacija preostale dionice puta prema naselju Omerovi?i.