Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 29.04.2013.

Obavjetenje o obustavi saobra?aja

Obavjetavaju se gra?ani op?ine Teo?ak da ?e se na dionici puta Dom zdravlja Teo?ak-Omerovi?i izvoditi radovi na asfaltiranju pomenute dionice dana 29. i 30.04.2013.godine, te da ?e ova dinica puta biti zatvorena za sav saobra?aj.

Gra?ani mogu koristiti alternativne pravce:
-Snijenica-Rudine-Centar
-Centar-Mramor-Jasikovac


Teretni saobra?aj moe koristiti alternativni pravac Centar-Bilali?i-Prosjeka-Ugljevik.