Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 19.03.2013.

  Objavljene kona?ne rang liste za dodelu stipendija u?enicima i studentima iz reda bora?ke populacije

  Obavjetavaju se aplikanti sa podru?ja op?ine Teo?ak koji su u?estvovali na Konkursu za dodjelu stipendija u?enicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe, koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo kona?ne rang liste u?enika i studenata iz bora?ke populacije koji zadovoljavaju uslove za stipendiranje u kolskoj 2012./2013. godini.
 • Obavjetenje 19.03.2013.

  Obavjetenje o obustavi saobra?aja

  Zbog radova na sanaciji klizita na lokalnom nekategorisanom putu Mramor - Jasikovac u periodu od 20.03. do 05.04. 2013. godine bit ?e obustavljen saobra?aj za motorna vozila na predmetnoj dionici. Mole se gra?ani op?ine da za saobra?aj koriste obilazni put Peljave - M18, do zavretka radova.
 • Obavjetenje 15.03.2013.

  Uskoro izgradnja parka u Teo?aku

  Regulacioni plan "Park - Centar" Teo?ak
  Nakon incijative Udruenja mladih Teo?ak i prezentovanja ideje izgradnje parka u centru op?ine Teo?ak,rukovodstvu Op?ine Teo?ak, ideja Udruenja mladih je podrana i pokrenute su aktivnosti na iznalaenju sredstva za realizaciju tog projekta
 • Obavjetenje 13.03.2013.

  Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi

  Pozivamo vas da sudjelujete u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi op?ine Teo?ak koja ?e se odrati u petak, 29. marta 2013. godine, u 14,00 sati u sali Op?inskog vije?a Teo?ak.
 • Obavjetenje 12.03.2013.

  Objavljen Javni oglas za pomo? u stambenom zbrinjavanju bora?ke populacije

  Fondacija za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija objavila je Javni oglas za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija iz raspoloivih sredstava Fondacije namjenjenih za odobrenje kredita.