Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 01.05.2013.

  Sretan 1. maj - Me?unarodni praznik rada

  Svim gra?anima Bosne i Hercegovine, a posebno gra?anima op?ine Teo?ak, upu?ujemo najiskrenije ?estitke povodom Prvog maja, me?unarodnog praznika rada.

  Suvada Duzdanovi?,Predsjedavaju?a OV Teo?ak
  Tajib Muminovi?, Op?inski na?elnik
 • Obavjetenje 30.04.2013.

  Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak

  Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak, na dionici od Doma zdravlja prema Omerovi?ima, u duini od 500 metara, po?ela je prole godine, ali su radovi, zbog isteka gra?evinske sezone, prekinuti.
 • Obavjetenje 29.04.2013.

  Obavjetenje o obustavi saobra?aja

  Obavjetavaju se gra?ani op?ine Teo?ak da ?e se na dionici puta Dom zdravlja Teo?ak-Omerovi?i izvoditi radovi na asfaltiranju pomenute dionice dana 29. i 30.04.2013.godine, te da ?e ova dinica puta biti zatvorena za sav saobra?aj.
 • Obavjetenje 29.04.2013.

  CRP predstavio projekat zapoljavanja osoba sa invaliditetom

  U zgradi Op?ine Teo?ak, 23.04.2013.godine, Centar za razvoj i podrku Tuzla(CRP) je predstavio projekat Najbolji model zapoljavanja osoba sa invaliditetom,baziran na analizi isplativosti,a koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR).
 • Obavjetenje 23.04.2013.

  Dan planete Zemlje

  U nedjelju 21. aprila 2013.godine,uz u?e?e tri stotine biciklista iz Bosne i Hercegovine,predstavnici deset nevladinih organizacija okupljenih u Mrei multietni?ke saradnje u BiH, obiljeili su u Dan planete zemlje na podr?ju op?ina Lopare, Teo?ak i Sapna. Manifestacija koja je organizovana uz podrku Ambasade SAD-a, a za cilj je imala promociju vrijednosti mira, tolerancije i multietni?ke saradnje, kroz provo?enje ekolokih akcija i vonju biciklom.