Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavje^1tenje 05.07.2013.

  Teo`eanski dani otpora 2013.

  OPAEINA TEO`EAK Koordinacioni odbor za obilje 3/4 avanje zna`eajnih datuma iz odbrambeno-oslobodila`ekog rata 92-95

  PROGRAM OBILJE(R)AVANJA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE “TEO`EANSKI DANI OTPORA ”
 • Konkurs 02.07.2013.

  Obavjetenje o terminima za potpisivanje Ugovora o stipendiranju

  Obavjetavaju se STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija za kolsku 2012/2013 godinu putem Ministarstva za bora?ka pitanja TK, da ?e Ministarstvo po?eti sa potpisivanjem Ugovora o dodjeli stipendija 04.07.2013. godine (?etvrtak) od 09 ?asova do 15 ?asova.
 • Konkurs 01.07.2013.

  JAVNI OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA

  OPAEINA TEO`EAK
  OPAEINSKO VIJEAEE TEO`EAK
  Komisija za dodjelu studentskih stipendija

  Na osnovu `elana 7.Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak”,broj:1/10 i 03/13),Komisija za dodjelu studentskih stipendija,r a s p i s u j e :

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2012./2013. godinu
 • Obavje^1tenje 28.06.2013.

  Javna rasprava o nacrtu Odluke o cijeni usluge odvoza komunalnog otpada

  Na IV redovnoj sjednici Opaeinskog vijeaea Teo`eak koja je odr 3/4 ana 20.06.2013. godine donesen je Zaklju`eak o usvajanju nacrta Odluke o cijeni usluge odvoza komunalnog otpada i ista je upuaeena na Javnu raspravu.
 • Obavjetenje 28.06.2013.

  Javna rasprava o nacrtu Odluke o komunalnom redu

  Na IV redovnoj sjednici Op?inskog vije?a Teo?ak koja je odrana 20.06.2013. godine donesen je Zaklju?ak o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnom redu op?ine Teo?ak i ista je upu?ena na Javnu raspravu.