Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Dokumenti

Statut
Statut općine Teočak

Budžet
Bužet za 2021. godinu
Rebalans budžeta 2020
Budžet za 2020.godinu
Budžet za 2018.godinu
Budžet za 2017.godinu
Budžet 2016.

Plan javnih nabavki
Plan javnih nabavki za 2021.g
Odluka o planu nabavki za 2020.godinu
Plan javnih nabavki za 2020.godinu
Izmjena Plana javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki 2018
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2015.godinu
Plan javnih nabavki za 2015.godinu

Javne nabavke
Odluka o direktnom sporazumu - audio ozvučenje sportske dvorane
Odluka o rezultatima okončanog postupka - ugradnja led rasvjete u sportskoj dvorani
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Sanacija klizišta Putuša
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Uređenje zelenih površina
Odluka o direktnom sporazumu - Zamjena obloge stepeništa u zgradi općine
Odluka o direktnom sporazumu - nabavka saobraćajnih znakova
Odluka o direktnom sporazumu - ugradnja gromobranske opreme
Odluka o direktnom sporazumu - saniranje i popravak ograde kamenoloma Gradac
Odluka o direktnom sporazumu - adaptacija i rekonstrukcija kancelarije u zgradi općine Teočak
odluka o direktnom sporazumu - usluge tehničkog pregleda motornih vozila
Odluka o direktnom sporazumu
Odluka o direktnom sporazumu - zimsko održavanje Prosjeka - granica entiteta
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Nabavka i ugradnja sportske opreme
Odluka o direktnom sporazumu - Stručni nadzor nad rekonstrukcijom magacina u MZ Bilalici
Odluka o direktnom sporazumu - Izgradnja info pulta
Odluka o direktnom sporazumu - Usluga za osiguranje motornih vozila
Odluka o direktnom sporazumu - nabavka alu-panela za sportsku dvoranu
Odluka o direktnom sporazumu - Itineris
Odluka o direktnom sporazumu - izbor banke
Odluka o rezultatima okončanog postupka -Rekonstrukcija dječijeg igrališta Meraja
Odluka o direktnom sporazumu- održavanje software Eurobudžet
Odluka o rezultatima okončanog postupka -Zimsko održavanje lokalnih puteva
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija magacina u MZ Bilalici
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi općine Teočak
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi općine Teočak
Odluka o poništenju postupka -rekonstrukcija dječijeg igrališta Meraja
Odluka o poništenju postupka - zimsko čišćenje i održavanje lokalnih puteva
Odluka o direktnom sporazumu- nabavka i montaža autoguma
Odluka o rezultatima okončanog postupka- završetak radova na izgradnji sportske dvorane
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Zamjena stubova ulične rasvjete
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Sanacija lokalnih puteva
Odluka o direktnom sporazumu - Nadzor nad izvođenjem radova na objektu Centar civilne zaštite
Odluka o poništenju postupka LOT 2 - Molerski radovi na Sportskoj dvorani
Odluka o rezulatima okončanog postupka - Izgradnja Centra Civilne zaštite
Odluka o direktnom sporazumu - Sanacija mosta u MZ Stari Teočak - Tursunovo Brdo
Odluka o direktnom sporazumu.
Odluka o direktnom sporazumu
Odluka o poništenju javne nabavke
Odluka o rezulatatima okončanog postupka
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Obavještenje o nabavci-Spomen obilježje Omerovići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Omerovići-TD
Konkurentski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala
Direktni sporazum-hortikulturno uređenje
Konkurentski zahtjev-uređenje Doma kulture u Teočaku
Konkurentski zahtjev-sanacija lokalnih makadamskih puteva
Direktni sporazum-Oblaganje kamenom zidova na ulazu u park
Direktni sporazum- štampa i uvezivanje povelje o prijateljstvu
Direktni sporazum-Materijal za izradu nadstrešnica
konkurentski zahtjev za asfaltiranje lokalnog puta, naselje Prisoje
Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Konkurentski zahtjev za izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Obavještenje o nabavci-Prostorni plan
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Odluka o direktnom sporazumu-Spomen obilježje Šahići
Direktni sporazum-izmještanje kolektora MZ Sniježnica
Konkurentski zahtjev za vanjsko uređenje BKC Teočak
Odluka o direrktnom sporazumu-održavanja programa za općinski matični registar
Odluka o direktnom sporazumu zastave- Zonić
Odluka o direktnom sporazumu-Rasvjeta u parku-Izgradnja doo
Konkurentski zahtjev za izradu glavnog projekta kanalizacionih kolektora
Odluka o direktnom sporazumu-"A dizjan" doo Ilidža
Obavještenje o nabavci-Projektovanje kolektora u Jasikovcu, Starom Teočaku i Bilalićima
Odluka o direktnom sporazumu-Krojački salon Zonić
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-spomen obilježje Šahići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Šahići-TD
Odluka o izmjenama i dopunama TD - izgradnja spomen obilježja Šahići
Obavještenje o nabavci-izgradnja spomen obilježja Šahići
Odluka o direktnom sporazumu-Mrkaljević doo
Odluka o direktnom sporazumu Timing doo Tuzla
Odluka o direktnom sporazumu BH Sigurnost Tuzla
Konkurentski zahtjev za izbor izvođača radova na uklanjanju divljih deponija sa područja općine
Konkurentski zahtjev za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta i vanjskog uređenja
Odluka o direktnom sporazumu "SET UP S" doo Tuzla

Ostali dokumenti
Prijavni formular za Javni poziv za ucesce u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja
Cestitka za dan Općine - Klosterneuburg
JAVNI KONKURS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
Javni oglas
Javni oglas - za privremenu dodjelu javnih površina
Javni oglas za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočak
Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK
Javni poziv za podršku građanskim projektima I inicijativama
Javni poziv za ucesce u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Opcina Teocak
Nacrt Prostornog plana Općine Teočak
Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2018/2019. godinu
Odluka o dopuni Statuta općine Teočak
Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova n
Oglas za dodjelu bespovratnih kredita boračkoj populaciji za 2013.godinu
Oglas za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Teočak
Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije
Općinska rang lista za dodjelu stipendija u akedemskoj 2014/2015 godini
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Preliminarna rang lista studenata za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini
Prijavni obrazac za privredne subjekte
Rang lista
Rang lista za dodjelu stipendija
Zahtjev za dodjelu bespovratnih kredita
Zahtjev za upis u spisak omladinski udruženja
Zaključak o usvajanju Nacrta budžeta općine Teočak za 2019.godinu