Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Spisak vijećnika

 • Suvada Džuzdanović - predsj.
  SDA
 • Ibrahim Haračić - zamjenik
  SDA
 • Sadija Džuzdanović
  SDA
 • Enes Avdičević
  SDA
 • Husejin Hasanović
  SDA
 • Dževad Avdičević
  SDA
 • Mediha Velagić
  SDA
 • Hajrudin Haračić
  SDA
 • Ibrahim Bešić
  SDA - Nacionalna manjina
 • Halid Abdulahović
  SDP
 • Ahmed Čeliković
  SDP
 • Nurif Mujaković
  SBiH
 • Nasir Islamović
  NS RZB
 • Mustafa Jatić
  SBB
 • Munever Džuzdanović
  BPS