Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Javne ustanove

JU "Centar za socijalni rad"

Osman Hasanovi?, direktor 035 756 073

JU "Dom zdravlja Teočak"

Hajrudin Haračić, direktor 035 755 582

JU "Mješovita srednja škola Teočak"

Nermin Mulaosmanović, direktor 035 755 561 http://www.mssteocak.com

JU "Osnovna škola Teočak"

Dževad Mehić, direktor 035 755 517 http://www.osteocak.com.ba

Javna preduzeća

JKP "Teočak" d.o.o. Teočak

Mirzet Husić, direktor 035 756 338 http://www.jkpteocak.ba

JP "Veterinarska stanica Teočak"

Salah Khodary, direktor 035 755 574