Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavje^1tenje 25.07.2013.

Objavljen Prijedlog liste za obavljanje pripravni`ekog sta 3/4 a branilaca i `elanova njihovih porod

Obavje^1tavaju se aplikanti sa podru`eja opaeine Teo`eak koji su u`eestvovali na Konkursu za utvrdivanje liste branitelja i `elanova njihovih porodica kojima se u bud 3/4 etu Tuzlanskog kantona obezbjeduju sredstva za obavljanje pripravni`ekog sta 3/4 a da je Ministarstvo za bora`eka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Prijedlog liste za obavljanje pripravni`ekog sta 3/4 a branilaca i `elanova njihovih porodica.

Na listi se nalazi 520 kandidata koji privremeno ispunjavaju uslove, medutim, zbog nedostatka sredstava u Bud 3/4 etu TK, vi^1e od polovine njih neaee moaei ostvariti ovo pravo.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za bora`eka pitanja Tuzlanskog kantona, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga.

Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uslove mo 3/4 ete pogledati ovdje!