Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 10.07.2013.

Javni poziv za prijavu kandidata za opaeinske instruktore i popisiva`ee Opaeine Teo`eak

Na osnovi `elana 26. Zakona o Popisu stanovni^1tva, domaaeinstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ( Sl. Glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) Popisna komisija opaeine Teo`eak objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPAEINSKE INSTRUKTORE I POPISIVA`EE OPAEINE TEO`EAK


Ovim Javnim pozivom Popisna komisija opaeine Teo`eak poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova opaeinskih instruktora i popisiva`ea u provodenju popisa stanovni^1tva, domaaeinstva i stanova u Bosni I Hercegovini 2013. godine na podru`eju opaeine Teo`eak.

Zainteresovani kandidati za opaeinske instruktore i popisiva`ee su du 3/4 ni da se li`eno prijave u prostorijama Popisne komisije u zgradi Opaeine Teo`eak II sprat sala za sastanke.

Prijave za sudjelovanje u Popisu aee se zaprimati od 11.07. do 31.07.2013.godine, u vrijeme od 10 do 15 sati u prostorijama opaeine.

Kandidat se mo 3/4 e prijaviti samo za rad u svojstvu opaeinskog instruktora ili popisiva`ea.


OPAEINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisiva`ea; obilazak terena pred Popis i provjera usagla^1enosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na teretnu; organizacija i praaeenje rada popisiva`ea; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i dr 3/4 avnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za opaeinskog instruktora treba ispunjavati:

- Da je dr 3/4 avljanin BiH
- Da ima najmanje 18 godina na dan kad aplicira
- Da se protiv kandidata ne vodi krivi`eni postupak
- Da ima ste`eeno najmanje srednje obrazovanje u `eetveregodi^1njem trajanju
- Da je po moguaenosti stanovnik naseljenog mjesta ili opaeine u kojoj aee obavljati poslove opaeinskog instrukotra
- Da bude raspolo 3/4 iv preko dana , uve`ee i vikendom za posao
- Da posjeduje psiho-fizi`eke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instrukta 3/4 u biaee objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013.godine u prostorijama Popisne komisije i web stranicama stati`ekih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji udu u u 3/4 i izbor, obavezni su da u periodu od 25. Do 30. 8. 2013.godine Popisnoj komisiji opaeine podnesu kopije sljedeaeih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata); li`ene karte; diplome; uvjerenje zavoda za zapo^1ljavanje; indexa (za studente); dokaz da je kandidat bio borac; invalid rata; civilna 3/4 rtva rata; `elan porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za opaeinske instruktore prolaze petodnevnu instrukta 3/4 u u periodu od 06. Do 10.09.2013.godine i nakon odslu^1anja instrukta 3/4 e , kandidati pola 3/4 u zavr^1ni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti zavr^1nog testa i bodovne liste, uklju`euju u Popis u svojstvu opaeinskog instruktora ili rasporeduju kao rezerva.

POPISIVA`EI

Zadaci popisiva`ea u popisu: obilazak terena pred popis; popisivanje „od vrata do vrata“ i drugi poslovi po nalogu opaeinskog instruktora i Popisne komisije. Popisiva`ei moraji u dvije sedmice popisati sve jedinice popisa( stanovni^1tvo, domaaeinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1.do15. oktobra 2013.godine (uklju`eujuaei subote i nedjelje) od jutra do nave`ee , pa je nu 3/4 an preduvjet da kandidat za popisiva`ea u tom periodu nema poslovnih/^1kolskih obaveza, jer se od popisiva`ea o`eekuje puni dnevni anga 3/4 man.

Uvjeti koje kandidat popisiva`ea treba da ispunjava:

- Da je dr 3/4 avljanin BiH;
- Da ima najmanje 18 godina na dan kad aplicira
- Da se protiv kandidata ne vodi krivi`eni postupak
- Da ima ste`eeno najmanje srednje obrazovanje
- Da je (po mogu`enosti stanovnik naseljenog mjesta ili opaeine u kojoj `ee obavljati poslove popisiva`ea
- Da ima `eitak rukopis
- Da bude raspolo 3/4 iv preko dana,uve`ee i vikendom za posao
- Da posjeduje psiho-fizi`eke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji budu izabrani instrukta 3/4 u biaee objavljena najkasnije do 25.08.2013.godine u prostorijama Popisne komisije opaeine Teo`eak i web stranicama stati`ekih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji udu u u 3/4 i izbor, obavezni su da u periodu od 25. Do 30. 8. 2013.godine Popisnoj komisiji opaeine podnesu kopije sljedeaeih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata); li`ene karte; diplome; uvjerenje zavoda za zapo^1ljavanje; indexa (za studente); dokaz da je kandidat bio borac; invalid rata; civilna 3/4 rtva rata; `elan porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani popisiva`ee prolaze petodnevnu instrukta 3/4 u u periodu od 16. Do 20.09.2013.godine i nakon odslu^1anja instrukta 3/4 e , kandidati pola 3/4 u zavr^1ni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti zavr^1nog testa i bodovne liste, uklju`euju u Popis u svojstvu popisiva`ea ili rasporeduju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za opaeinske instruktore ili popisiva`ee koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti li`enu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jam`ei istinitost podataka navedenih u prijavi. Ukoliko se utvrdi da su podaci nisu ta`eni , kandidat neaee uaei u izbor za opaeinskog istruktora ili popisiva`ea, odnosno isklju`euje se iz daljih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove opaeinskog instruktora i popisiva`ea ostvaruju naknadu zavisno od anga 3/4 mana.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPAEINE TEO`EAK


Mulaosmanoviae Mirzet sr.