Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 22.02.2019.

Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije

JAVNI OGLAS
o prodaji korištene građevinske stolarije putem licitacije-usmeno nadmetanje


Prodaja stolarije će se izvršiti putem usmenog nadmetanja-licitacije, koja će se održati 26.02.2019.godine, sa početkom u 11,00 sati u sali Općine Teočak.

Tekst Javnog oglasa zainteresovani kandidati mogu preuzeti ovdje!