Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slika



Reklame

Obavještenje 19.12.2018.

Poziv za Javnu raspravu



Općinsko vijeće Teočak je na svojoj sijednici održanoj 12.12.2018. godine jednoglasno usvajilo Nacrt Budžeta općine Teočak za 2019. godinu sa okvirnim planom za 2020. i 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Teočak za 2019. godinu u predloženom tekstu i iste uputilo u javnu raspravu koja će trajati od 13.12.2018. godine do 21.12.2018.godine.

Centralna javna rasprava će se održati 21.12.2018.godine u sali općine Teočak sa početkom u 13,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta općine Teočak za 2019. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku putem pisarnice općine Teočak do 21.12.2018.godine do 13,00 sati

Nacrt budžeta za 2019.godinu i Zaključak o usvajanju nacrta možete učitati ovdje!