Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 15.11.2018.

Javni oglas za imenovanje člana OIK Teočak

Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08,32/10,18/13,7/14,31/16) , člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiHbroj 9/10,37/10, 74/11, 11/16), člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak, Općinsko vijeće Teočak r a s p i s u j e:

J A V N I O G L A S
za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak


Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje!