Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavještenje 09.05.2018.

Objavljene konačne rang liste za dodelu stipendija učenicima i studentima iz reda boračke populac

Obještavaju se aplikanti sa područja Općine Teočak koji su učestvovali na Konkursu za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe, koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste učenika i studenata iz boračke populacije koji zadovoljavaju uslove za stipendiranje u školskoj 2017./2018. godini.

Rang lista je objavljena ovdje! .

Takođe, informacije o statusu svake pojedinačne aplikacije učenici i studenti mogu dobiti u Službi za opću upravu,boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak, kancelarija broj 7.

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za akademsku 2017/2018. godinu će o terminu potpisivanje ugovora biti obaviješteni naknadno.