Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavještenje 13.07.2017.

Organizaciju PŠ Općine Teočak podržava BH Telecom i u 2017.godini

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Teočak će i u narednom periodu, tokom 2017.godine, kroz svoj rad i različite programe, BH Telecomu dd Sarajevo pružati reklamno-propagandne usluge, dok će BH Telecom finansijski podržati određene aktivnosti Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Teočak

Ovo je već četvrta godina saradnje na obostranu korist i zadovoljstvo, zbog čega i Općina Teočak izražava zahvalnost BH Telecomu zbog odluke da podrži rad Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Teočak.