Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavjetenje 05.04.2013.

Dani narcisa u Teo?aku

Dani narcisa u Teo?aku
Humanitarno drutvo "Prijateljice" iz Tuzle i Udruenje ena Teo?ak su danas, 05.04.2013.godine, ispred zgrade Op?ine Teo?ak, odrali humanitarnu akciju "Dani narcisa u Teo?aku".

Cilj humanitarne akcije je upoznavanje javnosti sa ?injenicom da se svake godine dijagnosticira karcinom dojke kod vie od milion osoba kao i podizanje zdravstvene svijesti ena i promovisanje brige ene o vlastitim dojkama.

Ova humanitarna akcija na podru?ju op?ine Teo?ak je u cijelosti uspjela, veliki broj gra?ana je uzeo u?e?e u akciji tako da je skrenuta je panja javnosti na ovaj problem, a prikupljena su i odre?ena nov?ana sredstva za prevenciju i rano otkrivanju raka dojke.