Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkurs 01.04.2013.

Javni oglas za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u stambenom zbrinjavanju

Objetavaju se svi zainteresovani pripadnici bora?ke populacije da je 01.04.2013.godine, na oglasnoj plo?i Slube za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove Op?ine Teo?ak, objavljen Javni oglas za podnoenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba branitelja i ?lanova njihove porodice na podru?ju Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u op?ini Teo?ak.

Tekst Javnog oglasa moete skinuti ovdje! .

Aplikacioni formular moete preuzeti ovdje i u Slubi za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove , kancelarija broj 7.