Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Konkurs 08.02.2019.

  Javni poziv-obavljanje poslova tehničkog pregleda

  Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“ broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, i 2/16) i člana 43. Statuta općine Teočak („Službeni bilten općine Teočak“ broj: 5/08 i 2/12) Općinski načelnik općine Teočak, dana 31.01.2019. godine, objavljuje:

  JAVNI POZIV
  zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina


 • Konkurs 09.01.2019.

  Javni oglas za izdavanje prostora za apoteku  JAVNI OGLAS
  Za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočaku


  PREDMET JAVNOG OGLASA

  1. Predmet Javnog oglasa je davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja Teočak ukupne površine 65,85 m²
  2. Prostor se daje u zakup za obavljanje apotekarske djelatnosti na određeno vrijeme na period od 4 godine
  3. Početna naknada 1 m² iznosi 22 KM ( dvadesetdvije konvertibilne marke) a ukupna početna cijena cijelog prostora površine 65,85 m² iznosi 1.448,70 KM (hiljadučetiristotinečetredesetosam i 70/100 KM)

 • Konkurs 31.12.2018.

  Interni oglas za unapređenje državnog službenika

  INTERNI OGLAS
  za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove u Općini Teočak


  Naziv upražnjenog radnog mjesta:
  1. Viši stručni saradnik za imovinske, pravne i geodetske poslove

 • Obavještenje 19.12.2018.

  Poziv za Javnu raspravu  Općinsko vijeće Teočak je na svojoj sijednici održanoj 12.12.2018. godine jednoglasno usvajilo Nacrt Budžeta općine Teočak za 2019. godinu sa okvirnim planom za 2020. i 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta općine Teočak za 2019. godinu u predloženom tekstu i iste uputilo u javnu raspravu koja će trajati od 13.12.2018. godine do 21.12.2018.godine.

  Centralna javna rasprava će se održati 21.12.2018.godine u sali općine Teočak sa početkom u 13,00 sati.

 • Obavještenje 25.11.2018.

  Čestitka u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

  Svim građanima općine Teočak i Bosne i Hercegovine čestitam 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

  Općinski načelnik, Tajib Muminović