Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavještenje 01.04.2019.

  Poziv za javni uvid u nacrt Prostornog plana općine Teočak

  Služba za privredu, finansije,
  prostorno uređenje i civilnu zaštitu Općine Teočak

  Oglašava : JAVNI UVID

  Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju, Općina Teočak izlaže na javni uvid NACRT PROSTORNOG PLANA OPĆINE TEOČAK 2016 - 2036. godine.
 • Obavještenje 19.03.2019.

  Najava obilježavanja slamanja neprijateljske ofanzive "Trokut"

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  Općina Teočak
  Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma 92.-95.

  Koordinacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma je 13.03.20179.godine usvojio Program kojim će biti obilježeno slamanje neprijateljske ofanzive „Trokut“ u Mjesnoj zajednici Bilalići-Uzunovići, ispred spomen obilježja u Bilalićima. Usvojen je slijedeći:

  Program
  obilježavanja slamanja neprijateljske ofanzive „TROKUT“
 • Konkurs 22.02.2019.

  Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije

  JAVNI OGLAS
  o prodaji korištene građevinske stolarije putem licitacije-usmeno nadmetanje


  Prodaja stolarije će se izvršiti putem usmenog nadmetanja-licitacije, koja će se održati 26.02.2019.godine, sa početkom u 11,00 sati u sali Općine Teočak.

 • Konkurs 08.02.2019.

  Javni poziv-obavljanje poslova tehničkog pregleda

  Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“ broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, i 2/16) i člana 43. Statuta općine Teočak („Službeni bilten općine Teočak“ broj: 5/08 i 2/12) Općinski načelnik općine Teočak, dana 31.01.2019. godine, objavljuje:

  JAVNI POZIV
  zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina


 • Konkurs 09.01.2019.

  Javni oglas za izdavanje prostora za apoteku  JAVNI OGLAS
  Za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočaku


  PREDMET JAVNOG OGLASA

  1. Predmet Javnog oglasa je davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja Teočak ukupne površine 65,85 m²
  2. Prostor se daje u zakup za obavljanje apotekarske djelatnosti na određeno vrijeme na period od 4 godine
  3. Početna naknada 1 m² iznosi 22 KM ( dvadesetdvije konvertibilne marke) a ukupna početna cijena cijelog prostora površine 65,85 m² iznosi 1.448,70 KM (hiljadučetiristotinečetredesetosam i 70/100 KM)