Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 15.03.2013.

  Uskoro izgradnja parka u Teo?aku

  Regulacioni plan "Park - Centar" Teo?ak
  Nakon incijative Udruenja mladih Teo?ak i prezentovanja ideje izgradnje parka u centru op?ine Teo?ak,rukovodstvu Op?ine Teo?ak, ideja Udruenja mladih je podrana i pokrenute su aktivnosti na iznalaenju sredstva za realizaciju tog projekta
 • Obavjetenje 13.03.2013.

  Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi

  Pozivamo vas da sudjelujete u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi op?ine Teo?ak koja ?e se odrati u petak, 29. marta 2013. godine, u 14,00 sati u sali Op?inskog vije?a Teo?ak.
 • Obavjetenje 12.03.2013.

  Objavljen Javni oglas za pomo? u stambenom zbrinjavanju bora?ke populacije

  Fondacija za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija objavila je Javni oglas za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija iz raspoloivih sredstava Fondacije namjenjenih za odobrenje kredita.
 • Obavjetenje 12.03.2013.

  Podjela premija zdravstvenog osiguranja za bora?ku populaciju

  Pripadnicima bora?ke populacije i ?lanovima njihovih porodica na podru?ju op?ine Teo?ak, od 13.marta 2013.godine vrit ?e se podjela markica premija zdravstvenog osiguranja za 2013.godinu.
 • Obavjetenje 08.03.2013.

  ?estitka povodom 8. marta

  ?estitka povodom 8. marta