Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 29.04.2013.

  CRP predstavio projekat zapoljavanja osoba sa invaliditetom

  U zgradi Op?ine Teo?ak, 23.04.2013.godine, Centar za razvoj i podrku Tuzla(CRP) je predstavio projekat Najbolji model zapoljavanja osoba sa invaliditetom,baziran na analizi isplativosti,a koji finansira Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava (EIDHR).
 • Obavjetenje 23.04.2013.

  Dan planete Zemlje

  U nedjelju 21. aprila 2013.godine,uz u?e?e tri stotine biciklista iz Bosne i Hercegovine,predstavnici deset nevladinih organizacija okupljenih u Mrei multietni?ke saradnje u BiH, obiljeili su u Dan planete zemlje na podr?ju op?ina Lopare, Teo?ak i Sapna. Manifestacija koja je organizovana uz podrku Ambasade SAD-a, a za cilj je imala promociju vrijednosti mira, tolerancije i multietni?ke saradnje, kroz provo?enje ekolokih akcija i vonju biciklom.
 • Obavjetenje 19.04.2013.

  Radovi na sanaciji klizita Muslibunar

  Radovi na sanaciji klizita Muslibunar na putu Teo?ak Ugljevik, u Mjesnoj zajednici Bilali?i-Uzunovi?i, su otpo?eli i u punom su intenzitetu.

  Izvo?a? radova je "IZGRADNJA" d.o.o. za gra?evinsko komunalne poslove Teo?ak, a vrijednost ugovorenih radova je cca 90.000,00 KM.
 • Obavjetenje 05.04.2013.

  Dani narcisa u Teo?aku

  Dani narcisa u Teo?aku
  Humanitarno drutvo "Prijateljice" iz Tuzle i Udruenje ena Teo?ak su danas, 05.04.2013.godine, ispred zgrade Op?ine Teo?ak, odrali humanitarnu akciju "Dani narcisa u Teo?aku".
 • Konkurs 01.04.2013.

  Javni oglas za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u stambenom zbrinjavanju

  Objetavaju se svi zainteresovani pripadnici bora?ke populacije da je 01.04.2013.godine, na oglasnoj plo?i Slube za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove Op?ine Teo?ak, objavljen Javni oglas za podnoenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba branitelja i ?lanova njihove porodice na podru?ju Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u op?ini Teo?ak.