Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 13.03.2013.

  Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi

  Pozivamo vas da sudjelujete u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksi op?ine Teo?ak koja ?e se odrati u petak, 29. marta 2013. godine, u 14,00 sati u sali Op?inskog vije?a Teo?ak.
 • Obavjetenje 12.03.2013.

  Objavljen Javni oglas za pomo? u stambenom zbrinjavanju bora?ke populacije

  Fondacija za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija objavila je Javni oglas za pruanje pomo?i u rjeavanju stambenih pitanja pripadnika bora?kih populacija iz raspoloivih sredstava Fondacije namjenjenih za odobrenje kredita.
 • Obavjetenje 12.03.2013.

  Podjela premija zdravstvenog osiguranja za bora?ku populaciju

  Pripadnicima bora?ke populacije i ?lanovima njihovih porodica na podru?ju op?ine Teo?ak, od 13.marta 2013.godine vrit ?e se podjela markica premija zdravstvenog osiguranja za 2013.godinu.
 • Obavjetenje 08.03.2013.

  ?estitka povodom 8. marta

  ?estitka povodom 8. marta
 • Obavjetenje 06.03.2013.

  Protokol obiljeavanja Dana op?ine

  Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveli?ate sve?anu sjednicu Op?inskog vije?a Teo?ak u povodu 10. marta Dana op?ine Teo?ak. Sve?ana sjednica ?e se odrati 11.03.2013. godine u sali op?ine Teo?ak sa po?etkom u 11 sati.