Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 05.04.2013.

  Dani narcisa u Teo?aku

  Dani narcisa u Teo?aku
  Humanitarno drutvo "Prijateljice" iz Tuzle i Udruenje ena Teo?ak su danas, 05.04.2013.godine, ispred zgrade Op?ine Teo?ak, odrali humanitarnu akciju "Dani narcisa u Teo?aku".
 • Konkurs 01.04.2013.

  Javni oglas za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u stambenom zbrinjavanju

  Objetavaju se svi zainteresovani pripadnici bora?ke populacije da je 01.04.2013.godine, na oglasnoj plo?i Slube za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove Op?ine Teo?ak, objavljen Javni oglas za podnoenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba branitelja i ?lanova njihove porodice na podru?ju Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u op?ini Teo?ak.
 • Obavjetenje 27.03.2013.

  Objavljen Javni poziv za dodjelu pomo?i za lije?enje bora?ke populacije

  Obavjetavaju se pripadnici bora?ke populacije da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila?kog rata rata raspisalo Javni poziv za dodjelu jednokratne nov?ane pomo?i za trokove lije?enja za 2013. godinu.
 • Obavjetenje 22.03.2013.

  Digitalizacija mati?nog ureda

  Kako bi se smanjile ?este guve pred mati?nim uredom, unaprijedio rad mati?nog ureda, pruila bra i kvalitetnija usluga strankama, te zbog obaveza koje proizilaze iz novog Zakona o mati?nim knjigama, Op?inski na?elnik Tajib Muminovi? je, u ime Op?ine Teo?ak, potpisao Ugovor o nabavci softvera za mati?ni ured sa firmom Itineris d.o.o. za razvoj poslovnih informati?kih rjeenja, srodne usluge i konsalting.
 • Obavjetenje 19.03.2013.

  Objavljene kona?ne rang liste za dodelu stipendija u?enicima i studentima iz reda bora?ke populacije

  Obavjetavaju se aplikanti sa podru?ja op?ine Teo?ak koji su u?estvovali na Konkursu za dodjelu stipendija u?enicima i redovnim studentima / studentima za vlastite potrebe, koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice Tuzlanskog kantona da je Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo kona?ne rang liste u?enika i studenata iz bora?ke populacije koji zadovoljavaju uslove za stipendiranje u kolskoj 2012./2013. godini.