Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Obavjetenje 13.05.2013.

  Odvodnja otpadnih voda centralnog dijela op?ine

  Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke Op?ina Teo?ak i DOO Izgradnja Teo?ak su zaklju?ili Ugovor o izvo?enju radova na odvodnji otpadnih voda centralnog dijela op?ine Teo?ak.

  Cijena ugovorenih radova po ovom Ugovoru je 160.147,96 KM, a rok izvo?enja radova je 3 mjeseca od dana uvo?enja izvo?a?a u posao.
 • Obavjetenje 09.05.2013.

  Obavjetenje za korisnike prava na besplatne udbenike

  Obavjetavaju se pripadnici bora?kih populacija sa podru?ja op?ine Teo?ak, koji su u prethodne tri godine koristili jednokratnu nov?anu pomo? od strane Ministarstva za bora?ka pitanja TK za nabavku obaveznih udbenika u?enicima koji poha?aju I do IX razred osnovnog obrazovanja, da su duni u periodu od 15.05 do 25.05.2013.godine za zavrne razrede i od 25.06. do 10.07.2013. godine za ostale razrede, u kolskoj biblioteci, razduiti udbenike za teku?u i zaduiti komplete za narednu kolsku godinu.
 • Obavjetenje 01.05.2013.

  Sretan 1. maj - Me?unarodni praznik rada

  Svim gra?anima Bosne i Hercegovine, a posebno gra?anima op?ine Teo?ak, upu?ujemo najiskrenije ?estitke povodom Prvog maja, me?unarodnog praznika rada.

  Suvada Duzdanovi?,Predsjedavaju?a OV Teo?ak
  Tajib Muminovi?, Op?inski na?elnik
 • Obavjetenje 30.04.2013.

  Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak

  Modernizacija glavnog putnog pravca kroz Teo?ak, na dionici od Doma zdravlja prema Omerovi?ima, u duini od 500 metara, po?ela je prole godine, ali su radovi, zbog isteka gra?evinske sezone, prekinuti.
 • Obavjetenje 29.04.2013.

  Obavjetenje o obustavi saobra?aja

  Obavjetavaju se gra?ani op?ine Teo?ak da ?e se na dionici puta Dom zdravlja Teo?ak-Omerovi?i izvoditi radovi na asfaltiranju pomenute dionice dana 29. i 30.04.2013.godine, te da ?e ova dinica puta biti zatvorena za sav saobra?aj.