Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Oglasna tabla

 • Konkurs 08.03.2021.

  J A V N I O G L A S za imenovanje predsjednika i jednog člana Općinske izborne komisij

 • Obavještenje 05.03.2021.

  O D L U K U o poništenju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teoč

  ODLUKA
  o poništenju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak


 • Obavještenje 09.02.2021.

  Obavještenje  Općinsko vijeće Teočak je na XII redovnoj sjednici održanoj dana 18.09.2020. godine razmatralo Nacrt Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području
  Općine Teočak i jednoglasno usvojilo Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o načelima, kriterijumima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova te istu
  upućuje u javnu raspravu koja će trajati do 15.02.2021.godine (ponedjeljak)

  Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Odluke možete dostaviti u pisanoj formi u službu Općinskog vijeća Teočak najkasnije do 15.02.2021. godine do 9 sati kada će biti održana i Centralna javna rasprava u sali Općine Teočak.
 • Konkurs 12.01.2021.

  JAVNI OGLAS

  Na osnovu člana 43. Stav 1. tačka 1 Statuta općine Teočak ("Službeni bilten općine teočak" broj:5/08 i 2/12),
  Člana 7 i 8. Odluke o privremenom korištenju javnih površina (S. bilten općineTeočak broj 2/10) i Programa utvrđivanja lokacija za
  privremeno zauzimanje javnih površina,radi postavljanja montažnih objekata tipa kiosk, Služba
  za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak o b j a v lj u j e:

  JAVNI OGLAS
  za privremenu dodjelu javne površine radi postavljanja i otvaranja montažnog objekata tipa „KIOSK“ u užem centru općine Teočak


 • Obavještenje 10.11.2020.

  Općina Teočak ove godine dodijelila je podsticaj za novorođenu djecu.

  U općinskom budžetu je za djecu koja su rođena tokom 2020. godine osigurano 12 hiljada KM.