Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Obavještenja

  • Obavještenje 03.11.2015.

    Obilježena 23..godišnjica smrti heroja oslobodilačkog rata "Kapetana Hajre"

    Op?ina Teo?ak je, u saradnji sa bora?kim organizacijama u petak 30.10.2015.godine, okon?ala program obilje�avanja 23.godi�njice smrti heroja oslobodila?kog rata, brigadnog generala Hajrudina Me�i?a, komandanta 1.teo?anske brigade.