Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Načelnik

Tajib Muminović, rođen je 19.10.1964. godine u Teočaku, gdje je završio osnovnu školu.
Srednju školu / gimnazija/ kao i Rudarsko-geološki fakultet završio je u Tuzli.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata kao pripadnik Armije R BiH u periodu od aprila 1992. godine do oktopbra 1994.godine.
U periodu od 1998. godine do 2000. godine obavljao je dužnost poslanika u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona.
Funkciju Načelnika općine Teočak obavlja od 1994. godine do danas.
Živi u Teočaku sa suprugom, djecom i roditeljima.
Tajib Muminovi?
SDA