Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 23.06.2016.

  Oglas za prodaju pokretne imovine

  O G L A S
  Za prikupljanje zatvorenih ponuda za prvu javnu prodaju pokretne imovine u vlasništvu Općine Teočak.

  1. PREDMED I CIJENA PRODAJE

  Model/Naziv :Kombajn Sampo 2020, broj šasije 160623
  Godina proizvodnje:1996.
  Početna cijena u KM:13.058,00
 • Konkurs 06.06.2016.

  Javni oglas za dodjelu stipendija 2015/2016

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2015./2016. godinu


  1. Raspisuje se javni oglas za stipendiranje 20 (dvadeset) redovnih studenata dodiplomskog i studenata postdiplomskog studija čije školovanje traje u kontinuitetu, odnosno studenata koji su nakon okončanja dodiplomskog studija, bez prekida školovanja, upisali postdiplomski studij u akademskoj 2015./2016.godini.
 • Konkurs 27.04.2016.

  Javni oglas za izbor i imenovanje Predsjednika i članova upravnih odbora

  J A V N I O G L A S
  za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak


  Raspisuje se Javni oglas za za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak i to:

  1. Predsjednik i 2 člana Upravnog odbora JU ”Centar za socijalni rad” Teočak
  2. Predsjednik i 3 člana Upravnog odbora JP “Veterinarska stanica” Teočak
 • Konkurs 15.04.2016.

  BH Telecom podržava rad Organizacije RVI Teočak

  Organizacija ratnih vojnih invalida Općine Teočak će i u narednom periodu, tokom 2016.godine, kroz svoj rad BH Telecomu dd Sarajevo pružati reklamno-propagandne usluge, dok će BH Telecom finansijski podržati određene aktivnosti Organizacija ratnih vojnih invalida općine Teočak.
 • Konkurs 04.04.2016.

  Objavljen oglas za dodjelu pomoći za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženim branitelji

  Na oglasnoj ploči Službe za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak objavljen je Oglas za podnošenje zahtjeva za je dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2016.godinu, u općini Teočak.