Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 27.04.2016.

  Javni oglas za izbor i imenovanje Predsjednika i članova upravnih odbora

  J A V N I O G L A S
  za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak


  Raspisuje se Javni oglas za za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak i to:

  1. Predsjednik i 2 člana Upravnog odbora JU ”Centar za socijalni rad” Teočak
  2. Predsjednik i 3 člana Upravnog odbora JP “Veterinarska stanica” Teočak
 • Konkurs 15.04.2016.

  BH Telecom podržava rad Organizacije RVI Teočak

  Organizacija ratnih vojnih invalida Općine Teočak će i u narednom periodu, tokom 2016.godine, kroz svoj rad BH Telecomu dd Sarajevo pružati reklamno-propagandne usluge, dok će BH Telecom finansijski podržati određene aktivnosti Organizacija ratnih vojnih invalida općine Teočak.
 • Konkurs 04.04.2016.

  Objavljen oglas za dodjelu pomoći za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženim branitelji

  Na oglasnoj ploči Službe za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak objavljen je Oglas za podnošenje zahtjeva za je dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2016.godinu, u općini Teočak.
 • Konkurs 18.03.2016.

  Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije

  J A V N I O G L A S
  za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak


  Član 1.
  Raspisuje je javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak.
  Članove Općinske izborne komisije Teočak imenuje Općinsko vijeće Teočak uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnost
 • Konkurs 10.03.2016.

  Čestitka u povodu Dana općine

  Svim građanima ,javnim institucijama i ustanovama Općine Teočak, a povodom 10.marta - Dana općine Teočak, upućujemo iskrene čestitke sa željom da zajedništvom, međusobnim razumijevanjem i upornim radom učinimo našu općinu sredinom ugodna življenja i zadovoljnih ljudi.

  Obilježimo ovaj dan dostojanstveno, prisjećajući se slavnih dana naše novije historije kada su građani i borci 1.teočanske brigade, braneći Bosnu i Hercegovinu, očuvali slobodnu teočansku teritoriju i time stvorili pretpostavke za osnivanje Općine Teočak.

  Zato, posebnu čestitku upućujemo demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, te šehidskim porodicama, u nadi da ćemo u budućnosti biti zadovoljniji životom u našem Teočaku.