Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 06.06.2016.

  Javni oglas za dodjelu stipendija 2015/2016

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2015./2016. godinu


  1. Raspisuje se javni oglas za stipendiranje 20 (dvadeset) redovnih studenata dodiplomskog i studenata postdiplomskog studija čije školovanje traje u kontinuitetu, odnosno studenata koji su nakon okončanja dodiplomskog studija, bez prekida školovanja, upisali postdiplomski studij u akademskoj 2015./2016.godini.
 • Konkurs 27.04.2016.

  Javni oglas za izbor i imenovanje Predsjednika i članova upravnih odbora

  J A V N I O G L A S
  za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak


  Raspisuje se Javni oglas za za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Teočak i to:

  1. Predsjednik i 2 člana Upravnog odbora JU ”Centar za socijalni rad” Teočak
  2. Predsjednik i 3 člana Upravnog odbora JP “Veterinarska stanica” Teočak
 • Konkurs 15.04.2016.

  BH Telecom podržava rad Organizacije RVI Teočak

  Organizacija ratnih vojnih invalida Općine Teočak će i u narednom periodu, tokom 2016.godine, kroz svoj rad BH Telecomu dd Sarajevo pružati reklamno-propagandne usluge, dok će BH Telecom finansijski podržati određene aktivnosti Organizacija ratnih vojnih invalida općine Teočak.
 • Konkurs 04.04.2016.

  Objavljen oglas za dodjelu pomoći za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženim branitelji

  Na oglasnoj ploči Službe za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak objavljen je Oglas za podnošenje zahtjeva za je dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2016.godinu, u općini Teočak.
 • Konkurs 18.03.2016.

  Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije

  J A V N I O G L A S
  za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak


  Član 1.
  Raspisuje je javni oglas za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Teočak.
  Članove Općinske izborne komisije Teočak imenuje Općinsko vijeće Teočak uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnost