Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 09.01.2019.

  Javni oglas za izdavanje prostora za apoteku  JAVNI OGLAS
  Za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočaku


  PREDMET JAVNOG OGLASA

  1. Predmet Javnog oglasa je davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja Teočak ukupne površine 65,85 m²
  2. Prostor se daje u zakup za obavljanje apotekarske djelatnosti na određeno vrijeme na period od 4 godine
  3. Početna naknada 1 m² iznosi 22 KM ( dvadesetdvije konvertibilne marke) a ukupna početna cijena cijelog prostora površine 65,85 m² iznosi 1.448,70 KM (hiljadučetiristotinečetredesetosam i 70/100 KM)

 • Konkurs 31.12.2018.

  Interni oglas za unapređenje državnog službenika

  INTERNI OGLAS
  za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove u Općini Teočak


  Naziv upražnjenog radnog mjesta:
  1. Viši stručni saradnik za imovinske, pravne i geodetske poslove

 • Konkurs 15.11.2018.

  Javni oglas za imenovanje člana OIK Teočak

 • Konkurs 22.05.2018.

  Oglas za dodjelu općinskih stipendija

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2017./2018. godinu


 • Konkurs 20.03.2018.

  Javni oglas za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije

  Na oglasnoj ploči Službe za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove Općine Teočak objavljen je Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona u općini Teočak.