Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 15.10.2019.

  Oglas za dodjelu općinskih stipendija

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2018./2019. godinu


 • Konkurs 04.10.2019.

  JAVNI OGLAS

  Na osnovu člana 7. i člana 8. Odluke o privremenom korištenju javnih površina (S. bilten općine
  Teočak broj 2/2010) i Programa utvrđivanja lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina, Služba
  za privredu, finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak o b j a v lj u j e:

  JAVNI POZIV
  za privremenu dodjelu javnih površina radi postavljanja i otvaranja montažnih objekata tipa „KIOSK“ u užem centru općine Teočak


 • Konkurs 22.02.2019.

  Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije

  JAVNI OGLAS
  o prodaji korištene građevinske stolarije putem licitacije-usmeno nadmetanje


  Prodaja stolarije će se izvršiti putem usmenog nadmetanja-licitacije, koja će se održati 26.02.2019.godine, sa početkom u 11,00 sati u sali Općine Teočak.

 • Konkurs 08.02.2019.

  Javni poziv-obavljanje poslova tehničkog pregleda

  Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“ broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, i 2/16) i člana 43. Statuta općine Teočak („Službeni bilten općine Teočak“ broj: 5/08 i 2/12) Općinski načelnik općine Teočak, dana 31.01.2019. godine, objavljuje:

  JAVNI POZIV
  zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina


 • Konkurs 09.01.2019.

  Javni oglas za izdavanje prostora za apoteku  JAVNI OGLAS
  Za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočaku


  PREDMET JAVNOG OGLASA

  1. Predmet Javnog oglasa je davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja Teočak ukupne površine 65,85 m²
  2. Prostor se daje u zakup za obavljanje apotekarske djelatnosti na određeno vrijeme na period od 4 godine
  3. Početna naknada 1 m² iznosi 22 KM ( dvadesetdvije konvertibilne marke) a ukupna početna cijena cijelog prostora površine 65,85 m² iznosi 1.448,70 KM (hiljadučetiristotinečetredesetosam i 70/100 KM)