Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 02.07.2013.

  Obavjetenje o terminima za potpisivanje Ugovora o stipendiranju

  Obavjetavaju se STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija za kolsku 2012/2013 godinu putem Ministarstva za bora?ka pitanja TK, da ?e Ministarstvo po?eti sa potpisivanjem Ugovora o dodjeli stipendija 04.07.2013. godine (?etvrtak) od 09 ?asova do 15 ?asova.
 • Konkurs 01.07.2013.

  JAVNI OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA

  OPAEINA TEO`EAK
  OPAEINSKO VIJEAEE TEO`EAK
  Komisija za dodjelu studentskih stipendija

  Na osnovu `elana 7.Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak”,broj:1/10 i 03/13),Komisija za dodjelu studentskih stipendija,r a s p i s u j e :

  JAVNI OGLAS
  za dodjelu stipendija studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija za akademsku 2012./2013. godinu
 • Konkurs 24.06.2013.

  Objavljen konkurs za pripravnike

  Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona je dana 24.06.2013.godine (ponedjeljak) objavilo konkurs za utvr?ivanje liste branitelja i ?lanova njihovih porodica kojima se u budetu Tuzlanskog kantona obezbje?uju sredstva za obavljanje pripravni?kog staa.
 • Konkurs 14.06.2013.

  JAVNI OGLAS

  za imenovanje predsjednika i 3 (tri) ?lana Popisne komisije op?ine Teo?ak
 • Konkurs 01.04.2013.

  Javni oglas za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u stambenom zbrinjavanju

  Objetavaju se svi zainteresovani pripadnici bora?ke populacije da je 01.04.2013.godine, na oglasnoj plo?i Slube za op?u upravu,bora?ka pitanja i zajedni?ke poslove Op?ine Teo?ak, objavljen Javni oglas za podnoenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba branitelja i ?lanova njihove porodice na podru?ju Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, u op?ini Teo?ak.