Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 03.04.2014.

  Op?ina Teo?ak odabrana za partnera u projektu PRO-Budu?nost

  U ponedjeljak 31.marta 2014.godine, u zgradi Skup�tine grada Isto?no Novo Sarajevo, zvani?ni predstavnici 32 lokalne zajednice iz BiH, medu kojima je bio i Na?elnik op?ine Teo?ak, su potpisali sporazum o saradnji sa CRS (Catholic Relief Service) na projektu Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj USAID pod nazivom �PRO-budu?nost�.
 • Konkurs 31.10.2013.

  Oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`ea

  O G L A S
  za dodjelu u zakup javne povr^1ine radi kori^1tenja za upravljanje i izgradnju pijace u Teo`eaku putem pribavljanja pismenih ponuda


  I
  Opaeinski na`eelnik raspisuje oglas za dodjelu u zakup javne povr^1ine za upravljanje i izgradnju pijace (tr 3/4 nice) u Teo`eaku, ozna`eenog kao K`E dio 6311/1 i dio 6311/2 ukupne povr^1ine 1.635,00 m2 zvanog „Ilazova`ea“
 • Konkurs 17.10.2013.

  Konkurs za najbolji literarni rad

  Na osnovu `elana 43.Statuta Opaeine Teo`eak(„Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak,br: 05/08 i 2/12),Opaeinski na`eelnik,u povodu obilje 3/4 avanja 21.godi^1njice godi^1njice smrti heroja oslobodila`ekog rata Hajrudina Me^1iaea, r a s p i s u j e :

  KONKURS
  Za izbor najuspje^1nijih literarnih radova na temu „Heroj za ponos“


  Pozivaju se svi u`eenici sa podru`eja opaeine Teo`eak koji pohadaju osnovnu ili bilo koju srednju ^1kolu da na predlo 3/4 enu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspje^1nijeg literarnog rada.
 • Konkurs 29.08.2013.

  Konkurs za najbolje literarne i likovne radove

  Na osnovu `elana 43.Statuta Opaeine Teo`eak(„Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak,br: 05/08 i 2/12),Opaeinski na`eelnik,u povodu obilje 3/4 avanja 21.godi^1njice „Prve teo`eanske brigade“ , raspisuje:

  KONKURS

  Za izbor najuspje^1nijih literarnih i likovnih radova na temu „Teo`eak u vihoru rata“


  Pozivaju se svi u`eenici sa podru`eja opaeine Teo`eak koji pohadaju osnovnu ili bilo koju srednju ^1kolu da na predlo 3/4 enu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspje^1nijeg literarnog i likovnog rada.
 • Konkurs 10.07.2013.

  Javni poziv za prijavu kandidata za opaeinske instruktore i popisiva`ee Opaeine Teo`eak

  Na osnovi `elana 26. Zakona o Popisu stanovni^1tva, domaaeinstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine ( Sl. Glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) Popisna komisija opaeine Teo`eak objavljuje:

  JAVNI POZIV

  ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPAEINSKE INSTRUKTORE I POPISIVA`EE OPAEINE TEO`EAK


  Ovim Javnim pozivom Popisna komisija opaeine Teo`eak poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova opaeinskih instruktora i popisiva`ea u provodenju popisa stanovni^1tva, domaaeinstva i stanova u Bosni I Hercegovini 2013. godine na podru`eju opaeine Teo`eak.

  Zainteresovani kandidati za opaeinske instruktore i popisiva`ee su du 3/4 ni da se li`eno prijave u prostorijama Popisne komisije u zgradi Opaeine Teo`eak II sprat sala za sastanke.