Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Konkursi

 • Konkurs 04.11.2014.

  Javni konkurs za raspodjelu sredstava privrednim subjektima

  Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na podru`eju opaeine Teo`eak koji su pretrpjeli ^1tete usljed prirodne nesreaee od 15.05.2014.godine, a u vezi sa Odlukom Vlade TK-a o utvrdivanju prioriteta u raspodjeli sredstava privrednim subjektima na podru`eju Tuzlanskog kantona koji su pretrpjeli ^1tete usljed prirodne nesreaee broj: 02/1-14-021842/14 od 23.09.2014. godine, Opaeinski na`eelnik raspisuje:

  JAVNI KONKURS
  za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na podru`eju opaeine Teo`eak koji su pretrpjeli ^1tete usljed prirodne nesreaee
 • Konkurs 04.11.2014.

  Javni konkurs za dodjelu sredstava za pomoae u obnovi stambenih objekata

  Na osnovu `elana 43. Statuta opaeine Teo`eak (Sl.bilten opaeine Teo`eak broj 5/08,2/12) i na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterija za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoae nastradalim podru`ejima, vlasnicima uni^1tenih i o^1teaeenih stambenih objekata prirodnom nesreaeom , Opaeinski na`eelnik objavljuje:

  JAVNI KONKURS
  za dodjelu nov`eanih sredstava za pomoae u obnovi vlasnicima uni^1tenih i o^1teaeenih stambenih objekata uzrokovanim prirodnom nesreaeom na podru`eju opaeine Teo`eak
 • Konkurs 16.10.2014.

  Potpisani ugovori o dodjeli stipendija

  Ju`eer je u u zgradi Opaeine Teo`eak obavljeno potpisivanje ugovora sa korisnicima stipendija za akademsku 2013/2014.godinu. Svi redovni studenti koji su aplicirali na konkurs, a koji su ispunjavali uslove, dobili su opaeinske stipendije koje aee ovih dana biti jednokratno uplaaeene studentima.

  Rije`e je o 16. generaciji stipendista za koje je Opaeina do sada iz svog bud 3/4 eta ukupno izdvojila 235.000 KM.
 • Konkurs 16.10.2014.

  Radovi na regionalnom putu R 360 Priboj Teo`eak

  Zbog radova na ru^1enju o^1teaeenog i izgradnji novog potpornog zida zatvoren je saobraaeaj na regionalnom putu R 360 Priboj Teo`eak.

  Vrijednost radova je 228.000,00 KM, a finansira ih Direkcija cesta Tuzla. Rok za zavr^1etak predvidenih radova, koje izvodi d.o.o. Izgradnja Teo`eak, je 60 dana.
 • Konkurs 25.06.2014.

  Javni oglas za imenovanje zdravstvenog savjeta

  Na osnovu `elana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Slu 3/4 bene novine FBiH“, broj: 40/10), `elana 14. Zakona o zdravstvenoj za^1titi (Slu 3/4 bene novine FBiH“, broj: 46/10) i `elana 44a. Statuta opaeine Teo`eak(“Slu 3/4 beni bilten Opaeine Teo`eak", broj:5/08 i 12/12), Na`eelnik opaeine Teo`eak, raspisuje:

  JAVNI POZIV
  Za imenovanje Zdravstvenog savjeta opaeine Teo`eak