Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - audio ozvučenje sportske dvorane
Odluka o rezultatima okončanog postupka - ugradnja led rasvjete u sportskoj dvorani
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Sanacija klizišta Putuša
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Uređenje zelenih površina
Odluka o direktnom sporazumu - Zamjena obloge stepeništa u zgradi općine
Odluka o direktnom sporazumu - nabavka saobraćajnih znakova
Odluka o direktnom sporazumu - ugradnja gromobranske opreme
Odluka o direktnom sporazumu - saniranje i popravak ograde kamenoloma Gradac
Odluka o direktnom sporazumu - adaptacija i rekonstrukcija kancelarije u zgradi općine Teočak
odluka o direktnom sporazumu - usluge tehničkog pregleda motornih vozila
Odluka o direktnom sporazumu
Odluka o direktnom sporazumu - zimsko održavanje Prosjeka - granica entiteta
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Nabavka i ugradnja sportske opreme
Odluka o direktnom sporazumu - Stručni nadzor nad rekonstrukcijom magacina u MZ Bilalici
Odluka o direktnom sporazumu - Izgradnja info pulta
Odluka o direktnom sporazumu - Usluga za osiguranje motornih vozila
Odluka o direktnom sporazumu - nabavka alu-panela za sportsku dvoranu
Odluka o direktnom sporazumu - Itineris
Odluka o direktnom sporazumu - izbor banke
Odluka o rezultatima okončanog postupka -Rekonstrukcija dječijeg igrališta Meraja
Odluka o direktnom sporazumu- održavanje software Eurobudžet
Odluka o rezultatima okončanog postupka -Zimsko održavanje lokalnih puteva
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija magacina u MZ Bilalici
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi općine Teočak
Odluka o rezultatima okončanog postupka- rekonstrukcija mokrog čvora u zgradi općine Teočak
Odluka o poništenju postupka -rekonstrukcija dječijeg igrališta Meraja
Odluka o poništenju postupka - zimsko čišćenje i održavanje lokalnih puteva
Odluka o direktnom sporazumu- nabavka i montaža autoguma
Odluka o rezultatima okončanog postupka- završetak radova na izgradnji sportske dvorane
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Zamjena stubova ulične rasvjete
Odluka o rezultatima okončanog postupka - Sanacija lokalnih puteva
Odluka o direktnom sporazumu - Nadzor nad izvođenjem radova na objektu Centar civilne zaštite
Odluka o poništenju postupka LOT 2 - Molerski radovi na Sportskoj dvorani
Odluka o rezulatima okončanog postupka - Izgradnja Centra Civilne zaštite
Odluka o direktnom sporazumu - Sanacija mosta u MZ Stari Teočak - Tursunovo Brdo
Odluka o direktnom sporazumu.
Odluka o direktnom sporazumu
Odluka o poništenju javne nabavke
Odluka o rezulatatima okončanog postupka
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Obavještenje o nabavci-Spomen obilježje Omerovići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Omerovići-TD
Konkurentski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala
Direktni sporazum-hortikulturno uređenje
Konkurentski zahtjev-uređenje Doma kulture u Teočaku
Konkurentski zahtjev-sanacija lokalnih makadamskih puteva
Direktni sporazum-Oblaganje kamenom zidova na ulazu u park
Direktni sporazum- štampa i uvezivanje povelje o prijateljstvu
Direktni sporazum-Materijal za izradu nadstrešnica
konkurentski zahtjev za asfaltiranje lokalnog puta, naselje Prisoje
Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Konkurentski zahtjev za izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Obavještenje o nabavci-Prostorni plan
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Odluka o direktnom sporazumu-Spomen obilježje Šahići
Direktni sporazum-izmještanje kolektora MZ Sniježnica
Konkurentski zahtjev za vanjsko uređenje BKC Teočak
Odluka o direrktnom sporazumu-održavanja programa za općinski matični registar
Odluka o direktnom sporazumu zastave- Zonić
Odluka o direktnom sporazumu-Rasvjeta u parku-Izgradnja doo
Konkurentski zahtjev za izradu glavnog projekta kanalizacionih kolektora
Odluka o direktnom sporazumu-"A dizjan" doo Ilidža
Obavještenje o nabavci-Projektovanje kolektora u Jasikovcu, Starom Teočaku i Bilalićima
Odluka o direktnom sporazumu-Krojački salon Zonić
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-spomen obilježje Šahići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Šahići-TD
Odluka o izmjenama i dopunama TD - izgradnja spomen obilježja Šahići
Obavještenje o nabavci-izgradnja spomen obilježja Šahići
Odluka o direktnom sporazumu-Mrkaljević doo
Odluka o direktnom sporazumu Timing doo Tuzla
Odluka o direktnom sporazumu BH Sigurnost Tuzla
Konkurentski zahtjev za izbor izvođača radova na uklanjanju divljih deponija sa područja općine
Konkurentski zahtjev za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta i vanjskog uređenja
Odluka o direktnom sporazumu "SET UP S" doo Tuzla