Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Dokumenti

Statut
Statut općine Teočak

Budžet
Budžet za 2018.godinu
Budžet za 2017.godinu
Budžet 2016.

Plan javnih nabavki
Plan javnih nabavki 2018
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2015.godinu
Plan javnih nabavki za 2015.godinu

Javne nabavke
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Obavještenje o nabavci-Spomen obilježje Omerovići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Omerovići-TD
Konkurentski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala
Direktni sporazum-hortikulturno uređenje
Konkurentski zahtjev-uređenje Doma kulture u Teočaku
Konkurentski zahtjev-sanacija lokalnih makadamskih puteva
Direktni sporazum-Oblaganje kamenom zidova na ulazu u park
Direktni sporazum- štampa i uvezivanje povelje o prijateljstvu
Direktni sporazum-Materijal za izradu nadstrešnica
konkurentski zahtjev za asfaltiranje lokalnog puta, naselje Prisoje
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Konkurentski zahtjev za izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Obavještenje o nabavci-Prostorni plan
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Odluka o direktnom sporazumu-Spomen obilježje Šahići
Direktni sporazum-izmještanje kolektora MZ Sniježnica
Konkurentski zahtjev za vanjsko uređenje BKC Teočak
Odluka o direrktnom sporazumu-održavanja programa za općinski matični registar
Odluka o direktnom sporazumu zastave- Zonić
Odluka o direktnom sporazumu-Rasvjeta u parku-Izgradnja doo
Konkurentski zahtjev za izradu glavnog projekta kanalizacionih kolektora
Odluka o direktnom sporazumu-"A dizjan" doo Ilidža
Obavještenje o nabavci-Projektovanje kolektora u Jasikovcu, Starom Teočaku i Bilalićima
Odluka o direktnom sporazumu-Krojački salon Zonić
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-spomen obilježje Šahići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Šahići-TD
Odluka o izmjenama i dopunama TD - izgradnja spomen obilježja Šahići
Obavještenje o nabavci-izgradnja spomen obilježja Šahići
Odluka o direktnom sporazumu-Mrkaljević doo
Odluka o direktnom sporazumu Timing doo Tuzla
Odluka o direktnom sporazumu BH Sigurnost Tuzla
Konkurentski zahtjev za izbor izvođača radova na uklanjanju divljih deponija sa područja općine
Konkurentski zahtjev za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta i vanjskog uređenja
Odluka o direktnom sporazumu "SET UP S" doo Tuzla

Ostali dokumenti
Javni oglas za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočak
Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK
Javni poziv-tehnički pregled građevina
Nacrt Prostornog plana Općine Teočak
Oglas za dodjelu bespovratnih kredita boračkoj populaciji za 2013.godinu
Oglas za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Teočak
Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije
Općinska rang lista za dodjelu stipendija u akedemskoj 2014/2015 godini
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Prijavni obrazac za privredne subjekte
Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava za pomoć u izgradnji uništenih ili oštećenih stambenih
Rang lista za dodjelu stipendija
Rang lista za uništene i oštećene objekte i lista privrednih subjekata za dodjelu pomoći
Zahtjev za dodjelu bespovratnih kredita
Zaključak o usvajanju Nacrta budžeta općine Teočak za 2019.godinu
Zakon o slobodnom pristupu informacijama