Info Desk

Sve informacije vezane za Vaše zahtjeve, detaljna upustva, vodiče za ostvarivanje Vaših zahtjeva kao i tipske obrasce možete dobiti na Info desku Općine Teočak.

Info desk se nalazi u prizemlju zgrade Općine na ulazu u šalter salu.


Slučajna slikaReklame

Dokumenti

Statut
Statut općine Teočak

Budžet
Budžet za 2018.godinu
Budžet za 2017.godinu
Budžet 2016.

Plan javnih nabavki
Izmjena Plana javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki 2018
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2015.godinu
Plan javnih nabavki za 2015.godinu

Javne nabavke
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Obavještenje o nabavci-Spomen obilježje Omerovići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Omerovići-TD
Konkurentski zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala
Direktni sporazum-hortikulturno uređenje
Konkurentski zahtjev-uređenje Doma kulture u Teočaku
Konkurentski zahtjev-sanacija lokalnih makadamskih puteva
Direktni sporazum-Oblaganje kamenom zidova na ulazu u park
Direktni sporazum- štampa i uvezivanje povelje o prijateljstvu
Direktni sporazum-Materijal za izradu nadstrešnica
konkurentski zahtjev za asfaltiranje lokalnog puta, naselje Prisoje
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Konkurentski zahtjev za izvođenje radova instalacija centralnog grijanja u BKC Teočak
Obavještenje o nabavci-Prostorni plan
Konkurentski zahtjev-Prostorni plan
Odluka o direktnom sporazumu-Spomen obilježje Šahići
Direktni sporazum-izmještanje kolektora MZ Sniježnica
Konkurentski zahtjev za vanjsko uređenje BKC Teočak
Odluka o direrktnom sporazumu-održavanja programa za općinski matični registar
Odluka o direktnom sporazumu zastave- Zonić
Odluka o direktnom sporazumu-Rasvjeta u parku-Izgradnja doo
Konkurentski zahtjev za izradu glavnog projekta kanalizacionih kolektora
Odluka o direktnom sporazumu-"A dizjan" doo Ilidža
Obavještenje o nabavci-Projektovanje kolektora u Jasikovcu, Starom Teočaku i Bilalićima
Odluka o direktnom sporazumu-Krojački salon Zonić
Odluka o poništenju postupka javne nabavke-spomen obilježje Šahići
Konkurentski zahtjev za izgradnju spomen obilježja Šahići-TD
Odluka o izmjenama i dopunama TD - izgradnja spomen obilježja Šahići
Obavještenje o nabavci-izgradnja spomen obilježja Šahići
Odluka o direktnom sporazumu-Mrkaljević doo
Odluka o direktnom sporazumu Timing doo Tuzla
Odluka o direktnom sporazumu BH Sigurnost Tuzla
Konkurentski zahtjev za izbor izvođača radova na uklanjanju divljih deponija sa područja općine
Konkurentski zahtjev za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta i vanjskog uređenja
Odluka o direktnom sporazumu "SET UP S" doo Tuzla

Ostali dokumenti
Javni oglas - za privremenu dodjelu javnih površina
Javni oglas za davanje prostora za apoteku u objektu Doma zdravlja u Teočak
Javni oglas za imenovanje jednog člana OIK
Javni poziv-tehnički pregled građevina
Nacrt Prostornog plana Općine Teočak
Oglas za dodjelu bespovratnih kredita boračkoj populaciji za 2013.godinu
Oglas za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JZU „ Dom zdravlja“ Teočak
Oglas za prodaju korištene građevinske stolarije
Općinska rang lista za dodjelu stipendija u akedemskoj 2014/2015 godini
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
Preliminarna rang lista studenata za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini
Prijavni obrazac za privredne subjekte
Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava za pomoć u izgradnji uništenih ili oštećenih stambenih
Rang lista za dodjelu stipendija
Rang lista za uništene i oštećene objekte i lista privrednih subjekata za dodjelu pomoći
Zahtjev za dodjelu bespovratnih kredita
Zaključak o usvajanju Nacrta budžeta općine Teočak za 2019.godinu
Zakon o slobodnom pristupu informacijama